1)Tarımsal ve bölüşme amaçlı ayırma ve birleştirmeler

Tarımsal ve bölüşme amaçlı ayırmalarla arazinin iki, üç ya da daha çok ve büyük parçalara ayrılması söylenmek istenmiştir. Tarımsal amaçlı ayırma ve birleştirmeler genellikle imar sınırı dışında Ya da imar sınırı içinde planı olmayan yani yerleşme dışı alanda olmaktadır.

2)İmar parselini oluşturmak amacıyla yapılan ayırma ve birleştirmeler

Ayırma işlemleri,

Yola terk ve yoldan ihdas işlemleri,

İmar parselini oluşturma amaçlı işlemler