• Boykesit – Enkesit Çizimi

Karayolu, demiryolu, dere, kanal, yüksek gerilim hattı vb. projelerinin hazırlanması ve bu çalışmalar da gerekli toprak hacim hesaplarının yapılması için zeminde kesit ölçmeleri yapılır.

  • Şeritvari Haritalar
  • Hacim Hesapları (Kübaj)
  • Röleve Haritaları