Bir yerin gözle görülebilen dere, tepe, nehir, orman gibi doğal; kara yolu, demir yolu, enerji nakil hattı, her türlü yapı ve tesis, kanal vb. yapay özelliklerini gösteren ve belirli ölçekteki haritalara halihazır harita (durum haritası) denir.

Halihazır haritalar;

  • İmar planlarının düzenlenmesi ve uygulanması,
  • Coğrafi bilgi sistemlerine (CBS) altlık olması,
  • Öteki birtakım yatırımların projelendirilmesi ve uygulamaları, amacıyla düzenlenir.