Projeye altlık teşkil etmek amacı ile hazırlanan, arazinin topografik durumu ile tüm detayları kapsayan haritalardır.

Plankote haritalarında haritalarında ölçmeler 3-5 metre Ya da daha sık (istenilen hassasiyete göre) eğimin değiştiği yerler, şevler, mevcut yapıları elektronik total station ile yapılır.

Elektronik takeometre ile yapılan ölçmeler bilgisayar ortamında görsel hale dönüştürülerek 1/100 1/200 1/500 1/1000 ölçeğinde istenilen tipteki altlıklara basılarak ihtiyaç sahibine sunulur.